O projekcie

Strona rzadkierosliny.mnkd.pl jest efektem projektu „Rzadkie i zagrożone rośliny województwa lubelskiego – zgromadzenie i opracowanie  informacji oraz edukacja”.  W ramach projektu, rozpoczętego w 2020 r. udało nam się zgromadzić i opracować materiał dotyczący ok. 180 rzadkich i zagrożonych gatunków. W kolejnych latach chcielibyśmy kontynuować prace i poszerzać bazę o kolejne pozycje.

Obszar Lubelszczyzny jest bardzo zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu, gleb i klimatu, a tym samym pod względem typów siedlisk przyrodniczych. Ponadto zachowały się tu tereny o stosunkowo dużym stopniu naturalności. Lubelskie jest więc obszarem o znacznej różnorodności biologicznej, z licznymi rzadkimi i ginącymi elementami flory. Regionalna czerwona lista liczy 456 gatunków roślin naczyniowych. Znaczna część gatunków rzadkich i zagrożonych nie jest objęta ochroną prawną i narażona jest na utratę stanowisk w wyniku antropopresji. Niektóre gatunki znane są tylko z pojedynczych stanowisk. Zniszczenie jednego stanowiska może doprowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej w wyniku utraty ostatniego miejsca występowania gatunku.

Przedsięwzięcie ma na celu weryfikację danych historycznych i zebranie aktualnych informacji o gatunkach rzadkich i zagrożonych występujących na Lubelszczyźnie. Prace są prowadzone przez Odział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Ogrodem Botanicznym UMCS.

Wszystkich, dla których ochrona przyrody jest ważna, zachęcamy do kontaktu z nami i współtworzenia projektu. Im więcej informacji uda nam się uzyskać i zaktualizować, tym wiedza na temat rodzimej flory będzie pełniejsza.