podejźrzon rutolistny

Nazwa polska: podejźrzon rutolistny

Nazwa łacińska: Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Rodzina: Ophioglossaceae – nasięźrzałowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: CR

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina kłączowa z rozgałęzionymi, wchodzącymi w mikoryzę korzeniami. Na wiosnę z kłącza wyrastają 1-3 liście o wysokości do 35 cm, podzielone przy ziemi na część asymilacyjną i zarodnionośną. Część zarodnionośna jest pierzastodzielna, część asymilacyjna podwójnie lub potrójnie pierzasta, trójkątna w kształcie. Roślina rozmnaża się przez zarodniki bądź przez podział kłącza. Liście trwałe – pojawiają się w maju i widoczne są do późnej jesieni (Szczęśniak i in. 2014).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek wykazywany z muraw bliźniczkowych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek cyrkumpolarny, eurosyberyjsko-północnoamerykański (Szczęśniak i in. 2014).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek notowany ze stanowisk na terenie całego kraju z wyjątkiem NW części niżu. Z około 100 stanowisk, po 1990 roku odnaleziono zaledwie kilkanaście. W woj. lubelskim w ostatnich latach odnaleziono 2 stanowiska w okolicy Zwierzyńca na Roztoczu Środkowym.

 

Liczebność populacji

Populacje z okolic Zwierzyńca liczą po kilkanaście osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Stanowiska znajdują się w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. W celu ich zabezpieczenia przed procesami sukcesji naturalnej, konieczne są zabiegi i zakresu ochrony czynnej.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Bogusław Radliński

 

Dane publikowane

Szczęśniak E, Wójciak H., Tlałka D. 2014. Podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 47-49