sasanka otwarta (dzwonkowata)

Nazwa polska: sasanka otwarta

Nazwa łacińska: Pulsatilla patens(L.) Mill.

Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Dyrektywa siedliskowa: tak, zał. II

Konwencja berneńska: tak

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina wysokości 7-20 cm o grubym kłączu. Cała roślina srebrzyście owłosiona. Liście odziomkowe o półkolistej blaszce, dłoniasto 3-sieczne z 2-3-dzielnymi odcinkami. Łodyga zwieńczona jednym, dużym kwiatem barwy fioletowoniebieskiej o szeroko rozwartych działkach. Kwitnie w marcu i kwietniu. Nasiona dojrzewają późną wiosną i latem (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek podawany z suchych muraw szczotlichowych oraz widnych borów sosnowych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek spotykany w środkowej i wschodniej Europie (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany głównie w północno-wschodniej części kraju. Poza tym na zanikających stanowiskach Wyżyny Kieleckiej i Kotliny Sandomierskiej (Pawlikowski, Wójtowicz 2014). Na Lubelszczyźnie ostatnie obserwowane stanowisko znajdowało się na wydmach w sąsiedztwie rezerwatu “Wieprzec” koło Zamościa.

 

Liczebność populacji

Populacja koło rezerwatu “Wieprzec” liczyła kilkadziesiąt kęp sasanki.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Populacja koło Zamościa została zniszczona w wyniku wykopania wszystkich osobników sasanki w latach 90. XX wieku.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Paweł Marczakowski

Wiesław Lipiec

Adam Rapa

 

Dane publikowane

Pawlikowski P., Wójtowicz W. 2014. Sasanka otwarta Pulsatilla patens (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 186-188.

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.