wawrzynek główkowy

Nazwa polska: wawrzynek główkowy

Nazwa łacińska: Daphne cneorum L.

Rodzina: Thymelaeaceae– wawrzynkowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: CR

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Morfologia i biologia

Niewielki krzew wysokości do 50 cm o pokładających się pędach. Liście siedzące, długości do 2 cm, skórzaste i zimozielone. Kwiaty purpurowe do białych, pachnące, zebrane w główkowaty kwiatostan. Wawrzynek główkowy kwitnie w maju i czerwcu. Owocem jest brunatny pestkowiec (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek podawany z widnych borów sosnowych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek europejski znany z wyżyn południowej i środkowej Europy. Jego zasięg rozciąga się od Pirenejów po Wołyń i Podole (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek zanikający, spotykany jeszcze na kilku stanowiskach Wyżyny Kieleckiej i Kotliny Sandomierskiej. Na Lubelszczyźnie wykazywany z okolic Janowa Lubelskiego, z otoczenia rezerwatu “Las Wagramski”, okolic Szczebrzeszyna i Izbicy (Dane ATPOL). Żadne ze stanowisk na Lubelszczyźnie nie zostało w ostatnich latach potwierdzone.

 

Liczebność populacji

Gatunek uznany za wymarły na terenie woj. lubelskiego.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunkowi w Polsce zagrażają zmiany w składzie drzewostanów (głównie grądowienie siedlisk), powodujące zanik gatunków światłolubnych. Małym populacjom mogą zagrażać turyści lub kolekcjonerzy roślin.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Anna Cwener

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.

Przemyski A., Bednarz Z. 2014. Wawrzynek główkowy Daphne cneorum L. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 313-315.