czosnek skalny

Nazwa polska: czosnek skalny

Nazwa łacińska: Allium montanum F. W. Schmidt

Rodzina: Amaryllidaceae – amarylkowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU 

 

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina o licznych, niemal obłych w kształcie, cebulach. Pęd wysokości 15-45 cm, u nasady ulistniony. Liście równowąskie, płaskie i krótsze od łodygi. Kwiaty różowe, zebrane w gęsty, półkulisty kwiatostan. Gatunek owadopylny, zakwitający w lipcu. Owocem są torebki (Cwener, Sudnik-Wójcikowska 2012).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek związany z kamienistymi, nawapiennymi murawami kserotermicznymi.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek eurosyberyjski (Cwener, Sudnik-Wójcikowska 2012).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek występuje na rozproszonych stanowiskach głównie w południowej części kraju. W województwie lubelskim w ostatnich latach potwierdzony na 2 stanowiskach na Wyniosłości Giełczewskiej (Wyżyna Lubelska): w Wirkowicach koło Izbicy i w rezerwacie przyrody “Las Królewski” koło Krzczonowa.

 

Liczebność populacji

Populacje liczą od kilku do kilkunastu osobników. W niektórych latach gatunek nie wytwarza części nadziemnych uniemożliwiając jego odszukanie w terenie.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Jedno ze stanowisk jest zabezpieczone w formie rezerwatu przyrody, gdzie prowadzone są okresowo prace z zakresu ochrony czynnej. Stanowisko w Wirkowicach oczekuje na objęcie ochroną rezerwatową z uwagi na wysokie walory florystyczne obszaru.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Anna Cwener

 

Dane publikowane

Cwener A., Sudnik-Wójcikowska B. 2012. Flora Polski: Rośliny kserotermiczne. Multico Oficyna Wydawnicza.