fiołek mokradłowy

Fot. Piotr Jagodziński

Nazwa polska: fiołek mokradłowy

Nazwa łacińska: Viola stagnina KIT.

Rodzina: Violaceae – fiołkowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: NT

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Niska bylina o cienkimi rozgałęzionym kłączu. Łodyga dochodzi zwykle do 20 (30) cm  wysokości. Roślina skąpo i krótko owłosiona. Brak liści odziomkowych. Liście łodygowe najczęściej są bladozielone, jajowatolancetowate, mocno wydłużone, opatrzone w przylistki. Kwiaty są białe, fioletowo żyłkowane, do 1,5 cm średnicy. Ostroga jest krótka, zielonawa. Roślina jest zarówno owadopylna jak i samopylna. Kwitnie do maja do lipca.

Siedlisko

Roślina związana z siedliskami żyznymi, wilgotnymi i ubogimi w węglan wapnia, a bogatymi w humus. Zwykle rośne w niewielkich, okresowo silnie wilgotnych zagłębieniach terenu. Występuje na łąkach oraz aluwiach większych rzek.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Występuje w Europie i Azji. W Europie jego zwarty zasięg obejmuje środkową i wschodnią część kontynentu. Na rozproszonych stanowiskach występuje od Półwyspu Iberyjskiego po Wyspy Brytyjskie oraz południową część Półwyspu skandynawskiego.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce jest gatunkiem rzadkim. Występuje głównie w centralnej części kraju, przy czym zauważalna jest koncentracja w dolinach większych rzek. Na Lubelszczyźnie podawany z doliny Bugu w okolicach Terespola.

 

Liczebność populacji 

Przepraszamy, trwa aktualizacja informacji.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Stanowiska tego gatunku zanikają na intensywnie użytkowanych łąkach oraz w miejscach pozostawionych dłuższy czas bez użytkowania i zarastających roślinnością szuwarową zaroślową. Zachowaniu populacji sprzyja ekstensywne użytkowanie łąk lub okresowe jego zaniechanie.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Dane publikowane:

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, IOP PAN Kraków