goryczuszka (goryczka) błotna

Nazwa polska: goryczuszka (goryczka) błotna

Nazwa łacińska: Gentianella uliginosa

Rodzina: Gentianaceae – goryczkowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Kategoria zagrożenia w Polsce: CR

Ochrona prawna: ochrona ścisła

 

Morfologia i biologia

Roślina jednoroczna. Łodyga jest pojedyncza lub słabo rozgałęziona i osiąga wysokość do 25 cm, z zauważalnymi nielicznymi międzywęźlami. Jajowatolancetowate liście ułożone naprzemianlegle, z wydatnym nerwem. Dolne tępe, górne zaostrzone do 2 cm długości. Kwiaty 5-, rzadziej 4-krotne, usadzone na długich szypułkach. Kielich długości 8-14 mm. Korona brunatnofioletowa, czasem biaława. Kwitnie od sierpnia do października.

Siedlisko

Rośnie na glebach torfowych o odczynie zbliżonym do obojętnego, lubi podłoże wapienne. Spotykana na mokrych łąkach oraz niskoturzycowych młakach.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Występuje w Europie.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce występuje rzadko na stanowiskach rozproszonych na całym niżu, nieco częściej w zachodniej i północnej części kraju. Na Lubelszczyźnie podawany z pojedynczych stanowisk rozproszonych na terenie całego województwa. Występuje na terenie Poleskiego Parku Narodowego.

 

Liczebność populacji 

Przepraszamy, trwa aktualizacja informacji.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Zagrożeniem jest zmiana warunków siedliskowych przez odnawianie i osuszanie terenów podmokłych.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

 

Dane publikowane: 

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.