goryczuszka (goryczka) gorzkawa

Fot. Wiaczesław Michalczuk

Nazwa polska: goryczuszka gorzkawa

Nazwa łacińska: Gentianella amarella (L.) Börner

Rodzina: Gentianaceae – goryczkowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Dwuletnia roślina wysokości do 40 cm. Łodyga wzniesiona z naprzeciwległymi liśćmi. Dolne liście lancetowate, górne jajowate i równowąskolancetowate. Kwiaty purpurowe, wyrastające na długich szypułkach. Na szczycie pędu kwiaty tworzą kwiatostan wiechowaty lub groniasty w pokroju. Kwitnienie obserwowano we wrześniu i październiku (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek odnaleziony w zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek spotykany od Europy po Syberię (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek wykazywany z rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju. Po 2000 roku odnaleziony na kilku stanowiskach w dolinie rzeki Sieniochy oraz na Wyżynie Zachodniowołyńskiej. Niestety od kilku lat nie udało się odnaleźć w terenie żadnego z nich. Gatunek podawany jest z terenu Poleskiego Parku Narodowego.

 

Liczebność populacji

Od kilku lat gatunek nie obserwowany. Jeszcze w latach 2006-2007 obserwowano kilkadziesiąt osobników koło Śniatycz w Kotlinie Hrubieszowskiej.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunek zanika w wyniku braku użytkowania łąk. W niektórych miejscach zagrażają mu ekspansywne trzciny.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.