goździk kosmaty

Nazwa polska: goździk kosmaty

Nazwa łacińska: Dianthus armeria

Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, wysokości 20-80 cm. Tworzy luźne kępki lub darnie. Cała roślina jest gęsto, krótko owłosiona. Łodyga wzniesiona często w górze rozgałęziona z  lancetowatymi liśćmi, zrośniętymi parami w nasadzie. Liście odziomkowe podłużnie łopatkowate. Kwiaty purpurowe, nakrapiane mają średnicę ok. 1 cm, są siedzące lub krótko szypułkowe wsparte przysadkami o długości zbliżonej płatkom korony. Zebrane są w zbity kwiatostan na szczycie łodygi. Kwitnie od czerwca do lipca. Krzyżuje się z innymi goździkami.

Siedlisko

Goździk kosmaty najczęściej występuje na murawach kserotermicznych i napiaskowych. Spotkać go można również na obrzeżach ciepłolubnych zarośli i lasów. Rośnie na wzgórzach lessowych, zboczach wąwozów oraz dolin, nasypach kolejowych, skarpach i pochylonych miedzach.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Rośnie dziko prawie w całej Europie, a także na Bliskim Wschodzie i w południowo-zachodniej Azji (Iran, Turcja, Kaukaz).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce jest dość częsty na niżu i pogórzu. Na Lubelszczyźnie występuje na rozproszonych stanowiskach, głównie w obrębie Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej. Obecnie potwierdzony w okolicach Kazimierza Dolnego.

 

Liczebność populacji 

Populacja w okolicach Kazimierza Dolnego liczy kilkadziesiąt osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Na niektórych stanowiskach zagrożony przez zanikanie siedlisk, zarastanie ich drzewami i krzewami, a także wskutek działalności człowieka: zalesiania lub zaorywania muraw kserotermicznych.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Joanna Szkuat

Małgorzata  Sosik

 

Dane publikowane:

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.