goździk piaskowy

Fot. Piotr Chmielewski

Nazwa polska: goździk piaskowy

Nazwa łacińska: Dianthus arenarius L.

Rodzina: Caryophyllaceae – goździkowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: NT

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Morfologia i biologia

Roślina wysokości do 40 cm. Łodyga rozgałęziona, ulistniona naprzeciwlegle. Liście szerokości ok. 1 mm, ząbkowane na brzegach. Kwiaty białe lub bladoróżowe, pachnące. Kwitnienie w czerwcu i lipcu. Owocem jest torebka (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek występuje w widnych borach sosnowych na podłożu piaszczystym lub gliniastym oraz w murawach szczotlichowych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Zasięg goździka piaskowego obejmuje środkową i wschodnią Europę (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce roślina rozpowszechniona głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na Lubelszczyźnie podawany z wielu stanowisk głównie w latach 50.-70. XX wieku. Wiele z nich wymaga potwierdzenia. W ostatnich latach znaleziony w Roztoczańskim Parku Narodowym, Poleskim Parku Narodowym oraz w Puszczy Solskiej koło Tarnowoli i koło wsi Hańsk na Polesiu Wołyńskim.

 

Liczebność populacji

Najobfitsza populacja koło Tarnowoli liczy kilkadziesiąt kęp goździka. W Roztoczańskim Parku Narodowym ostatnio obserwowano 7 kęp.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Goździkowi zagrażają zmiany w składzie drzewostanów powodujące pogorszenie warunków świetlnych. Stanowisko koło Tarnowoli, znajdujące się w pasie przydrogowym, zagrożone jest przez prace ziemne.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

Marek Lach

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.