języcznik zwyczajny

Nazwa polska: języcznik zwyczajny

Nazwa łacińska: Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Rodzina: Aspleniaceae – zanokcicowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina wysokości do 80 cm. Kłącze krótkie, pokryte brunatnymi łuskami. Liście zebrane w kępę. Blaszki liściowe równowąskie, szerokości do 6 cm. Ogonek do 4 razy krótszy od blaszki. Zarodniki dojrzewają od lipca do września (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek obserwowano w śródleśnym wąwozie porośniętym drzewostanem nawiązującym do buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fageum.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek o zasięgu cyrkumborealnym. Występuje od zachodniej Europy po Kaukaz. Poza tym na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany na przedgórzu Sudetów, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Karpatach (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006). Na Lubelszczyźnie podawany tylko z jednego stanowiska na Roztoczu nieopodal Bondyrza, które dzisiaj już nie istnieje.

 

Liczebność populacji

Populacja liczyła kilkanaście osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunek uznany za wymarły na terenie woj. lubelskiego.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Bogdan Lorens

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.