długosz królewski

Fot. Marta Sapko

Nazwa polska: długosz królewski

Nazwa łacińska: Osmunda regalis L.

Rodzina: Osmundaceae – długoszowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Kategoria zagrożenia na Świecie: LC

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Wieloletnia paproć o wysokości 1,5–2 m. Z krótkim, grubym, rozgałęzionym kłączem, pokrytym brunatnymi łuskami. Co roku wyrasta z niego wiele pionowo rozwiniętych liści. Są one długoogonkowe, gęsto skupione. Zewnętrzne płonne, wewnętrzne podzielone na część dolną – asymilującą i część górną – zarodnionośną. Blaszka do 40 cm szerokości, podwójnie pierzasta. Odcinki zarodnionośne równowąskie, w dojrzałym stadium pokryte brązowymi skupieniami zarodni. Zarodnie pękają na szczycie podłużną szczeliną. Zarodniki dojrzewają w czerwcu.

Siedlisko

Gatunek charakterystyczny dla olszyn i borów bagiennych. Rośnie na stanowiskach podmokłych, cienistych lasach, na brzegach wód i rowów nawadniających.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

W Europie występuje przede wszystkim w części zachodniej.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Roślina  rzadka, w górach nie występuje, w rozproszeniu na Pomorzu, Mazowszu, Ziemi Lubelskiej, Wielkopolsce, Nizinie Śląskiej, oraz na południu Polski. Duża część stanowisk objęta jest ochroną rezerwatową. Na Lubelszczyźnie podawany z kilku stanowisk na Roztoczu.

 

Liczebność populacji 

Populacja liczy kilka osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Największym zagrożeniem są zmiany siedliskowe, związane z antropogenicznym osuszaniem siedlisk oraz obniżeniem poziomu wód gruntowych.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

 

Dane publikowane:

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.

Hanna Wójciak. 2003,Porosty, mszaki, paprotniki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.