kokorycz wątła

Fot. Piotr Jagodziński

Nazwa polska: kokorycz wątła

Nazwa łacińska: Corydalis intermedia (L.) Mérat

Rodzina: Papaveraceae – makowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina o łodydze wysokości 7-20 cm. Liście z odcinkami podługowatymi. Kwiatostan luźny, zwisły, złożony z 1-9 kwiatów. Kwiaty liliowo-purpurowe, długości 10-15 mm. Kwitnienie w marcu i kwietniu. Rozmnaża się przez nasiona (Szafer i in. 1986).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek rośnie w buczynach oraz grądach.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Zwarty zasięg występowania ogranicza się do Europy Środkowej i zachodniej części Skandynawii.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany rzadko na rozproszonych stanowiskach. W województwie lubelskim w ostatnich latach znaleziony na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

Liczebność populacji

Populacje na Roztoczu zajmują powierzchnię od kilku do kilkunastu hektarów.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Obfite stanowiska zabezpieczone są w formie parku narodowego. Kondycja roślin jest dobra a liczebność stabilna. Aktualnie nie są zagrożone.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Bogusław Radliński

 

Dane publikowane

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny Polskie. PWN, Warszawa.