turzyca Hosta

Fot. Piotr Sikorski

Nazwa polska: turzyca Hosta

Nazwa łacińska: Carex hostiana DC.

Rodzina: Cyperaceae – ciborowate, turzycowate 

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Luźnokępkowa bylina z krótkimi rozłogami, o łodygach dorastających do 50 cm wysokości. Liście o połowę krótsze od łodygi, płaskie, do 0,5 cm szerokie. Kłos szczytowy męski, na szypułce, poniżej 1-3 kłoski żeńskie, owalne do 2 cm długie, oddalone od siebie. Dolne podsadki z charakterystyczną długą pochwą, wzniesione, krótsze od kwiatostanu. Przysadki brązowe z jasnym nerwem środkowym i obrzeżeniem. Pęcherzyki żółtozielone, kuliste, nagle zwężające się w wyraźnie dwuzębny dzióbek.

Siedlisko

Turzyca Hosta rośnie na torfowiskach niskich i łąkach bogatych w węglan wapnia. Jest gatunkiem charakterystycznym rzędu Caricetalia davallianae.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek środkowoeuropejski, występuje od Francji po Ukrainę.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce występuje rzadko, na Wyżynach Śląskiej, Małopolskiej, Lubelskiej i Wołyńskiej. Na Lubelszczyźnie spotykana na torfowiskach chełmskich oraz w dolinach Sieniochy i Szyszły.

 

Liczebność populacji

Na znanych stanowiskach występuje dość licznie współtworząc zbiorowiska eutroficznych młak niskoturzycowych.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Turzycy Hosta zagraża zanikanie jej siedlisk: zmiany stosunków wodnych, głównie osuszanie torfowisk oraz zaniechanie użytkowania, co powoduje ich zarastanie przez gatunki bardziej ekspansywne tj. trzcina pospolita czy wierzby. W celu zachowania gatunku konieczne jest utrzymanie właściwych stosunków wodnych oraz ekstensywne użytkowanie torfowisk.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

 

Informacja ustna od:

Wiaczesław Michalczuk

Dane publikowane

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ