miodunka wąskolistna

Nazwa polska: miodunka wąskolistna

Nazwa łacińska: Pulmonaria angustifolia L.

Rodzina: Boraginaceae – ogórecznikowate, szorstkolistne 

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: NT

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina wieloletnia (hemikryptofit)okryta sztywnymi, szorstkimi szczecinkami, dorastająca 10-35 cm. Łodyga gęsto ulistniona, o krótkich międzywęźlach. Liście odziomkowe szerokolancetowate, 5-10 razy dłuższe niż szerokie, na szczycie zaostrzone, w nasadzie stopniowo zwężające się w ogonek. Liście łodygowe na szczycie długo zaostrzone, krótko zbiegające po łodydze. Kwiatostan początkowo gęsty, później luźny, szypułki kwiatowe i kielichy gęsto okryte włoskami szczecinkowatymi oraz nielicznym gruczołowatymi. Korona początkowo purpurowo-różowa, później intensywnie lazurowo-błękitna, wewnątrz, poza krawędziami osklepków, naga. Kwitnie wiosną w kwietniu i maju.

Siedlisko

Rośnie w widnych lasach i zaroślach oraz w słonecznych murawach. Jest gatunkiem charakterystycznym ciepłolubnych muraw zaliczanych do związku Potentilloalbae-Quercionpetraeae.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek środkowoeuropejski.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Występuje rzadko na rozproszonych stanowiskach na obszarze całej Polski. Na Lubelszczyźnie podawana z licznych stanowisk, głownie na obszarze Wyżyn Lubelskiej i Wołyńskiej oraz z Polesia Wołyńskiego. Stanowiska historyczne nie są potwierdzone, w ostatnich latach znana z jednego stanowiska w Nowym Folwarku.

 

Liczebność populacji

Na znanym stanowisku populacja liczy kilkanaście osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Głównym zagrożeniem dla miodunki wąskolistnej jest zanik jej siedlisk, przekształcanie widnych zarośli w cieniste lasy.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Dane publikowane:

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ