tłustosz pospolity dwubarwny

Fot. Wiaczesław Michalczuk

Nazwa polska: tłustosz pospolity dwubarwny

Nazwa łacińska: Pinguicula vulgaris L. subsp. bicolor (Woł.) Á. Löve& D. Löve

Rodzina: Lentibulariaceae – pływaczowate 

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: NT

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Niewielka, dorastająca 10-20 cm wysokości bylina. Liście skupione w różyczkę. średnicy 4-10 cm. Blaszki liściowe, jasnozielone, jajowate, całobrzegie, o brzegach podwiniętych do wewnątrz, na całej powierzchni lepko owłosione. Ze środka różyczki liściowej wyrasta jedna lub dwie szypułki kwiatowe. Korona z ostrogą do 2 cm długości, górna warga kielicha rozcięta do połowy lub ¾ długości. W przeciwieństwie do tłustosza pospolitego, który ma koronę fioletową z żółtą plamą w gardzieli, tłustosz dwubarwny ma koronę o łatkach białawych, na końcach lekko liliowych, ostrogę fioletową lub białą. Tłustosz kwitnie w czerwcu. Owoc tłustosza to wydłużona torebka, dłuższa niż u gatunku typowego.

Siedlisko

Tłustosz pospolity dwubarwny rośnie w młakach niskoturzycowych, obrzeżach torfowisk węglanowych i wilgotnych łąkach, głównie trzęślicowych. Preferuje gleby zasadowe lub neutralne.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek srodkowoeuropejski.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Tłustosz pospolity dwubarwny występuje w okolicach Poznania, na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej oraz na Lubelszczyźnie, w obrębie Wyżyn Lubelskiej i Wołyńskiej oraz na Polesiu. 

 

Liczebność populacji

Liczebność większości znanych populacji przekracza kilkadziesiąt, kilkaset osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Głównym zagrożeniem dla tłustosza są niekorzystne zmiany zachodzące w jego siedliskach, obniżanie się poziomu wody i przesuszanie torfowisk oraz brak użytkowania powodujący gromadzenie się wojłoku.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Dane publikowane:

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ

Różycki A. 2014. Pinguicula vulgaris L. subsp. bicolor (Woł.) Á. Löve& D. Löve Tłustosz pospolity dwubarwny, w: Kaźmierczak R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, IOP PAN Kraków, s. 443-485.