oczeret sztyletowaty

Nazwa polska: oczeret sztyletowaty

Nazwa łacińska: Schoenoplectus mucronatus L. 

Rodzina:  Cyperaceae – ciborowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Trwała roślina o łodydze wysokości do 100 cm, 3-kanciastej. Kwiatostan 5-10-kłosowy, skupiony w główkę i podparty długą podsadką. Kwitnie od sierpnia do października (Banaś i in. 2014).

Siedlisko 

Siedliskiem gatunku są obrzeża zbiorników wodnych i tereny bagienne (Banaś i in. 2014).

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Gatunek łącznikowy, holarktyczno-paleotropikalny, spotykany w środkowej i południowej Europie oraz w południowej i środkowej Azji, a także w rejonie paleotropikalnym (Banaś i in. 2014).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce oczeret sztyletowaty jest gatunkiem rzadkim, znanym z mniej niż 10 stanowisk skupionych głównie w Kotlinie Oświęcimskiej (Banaś i in. 2014). W woj. lubelskim w ostatnich latach znaleziony na Wyżynie Lubelskiej nieopodal wsi Złojec.

 

Liczebność populacji 

Na stanowisku gatunek zasiedla płat o powierzchni ok. 30 m kwadratowych.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunek zagrożony przez osuszanie terenów wilgotnych oraz budowę sztucznych zbiorników wodnych.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

 

Informacja ustna od:

Wiaczesław Michalczuk

 

Dane publikowane:

Banaś B., Kruk J. 2014. Oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 663-664.