ostrołódka kosmata

Nazwa polska: ostrołódka kosmata

Nazwa łacińska: Oxytropis pilosa (L.) DC.

Rodzina: Fabaceae – Bobowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina wysokości 15-30 cm o rozgałęzionym kłączu. Cała roślina pokryta miękkimi białymi włoskami. Łodyga ulistniona. Liście nieparzystopierzaste o 7-15 parach lancetowatych lub jajowatych listków. Kwiatostany owalne, złożone z 20-40 kwiatów barwy jasnożółtej. Kwitnienie w okresie maj-sierpień. Owocem jest owłosiony strąk (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek podawano z nawapiennych muraw kserotermicznych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Roślina o zasięgu pontyjsko-pannońskim, spotykana od środkowej Europy po Ałtaj (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany na Pomorzu Wschodnim i Zachodnim, na Kujawach, w Wielkopolsce, na Wyżynie Małopolskiej i na Podkarpaciu (Cwener, Sudnik-Wójcikowska 2012). Na Lubelszczyźnie gatunek prawdopodobnie wymarł. Jego stanowiska podawano z Kol. Żółtańce na Działach Grabowieckich, z Białej Góry i Korhyń na Roztoczu (Dane ATPOL).

 

Liczebność populacji

Brak danych.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Do zaniku gatunku prawdopodobnie przyczyniły się zmiany w murawach kserotermicznych spowodowane zjawiskiem sukcesji naturalnej.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

 

Dane publikowane

Cwener A., Sudnik-Wójcikowska B. 2012. Flora Polski: Rośliny kserotermiczne. Multico Oficyna Wydawnicza.

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.