poryblin jeziorny

 

Nazwa polska: poryblin jeziorny

Nazwa łacińska: Isoëtes lacustris L.

Rodzina: Isoëtaceae – poryblinowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Morfologia i biologia

Podwodna, zimozielona roślina należąca do widłaków różnozarodnikowych. Łodyga skrócona bulwiasta, z rozetą liści. Liście ciemnozielone, szydlaste, sztywne rzadko dorastające do 20(40) cm długości, w nasadzie rozszerzone w pochwę. W pochwach liściowych zarodnie wytwarzające zarodniki męskie (mikrospory) i zarodniki żeńskie (makrospory).

Siedlisko

Poryblin jeziorny rośnie w wodach kwaśnych lub lekko zasadowych, oligotroficznych, ubogich w substancje biogenne, na osadach piaszczystych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek eurosyberyjski, występuje w północnej i północno-zachodniej Europie i na Syberii, spotykany także w Ameryce Pólnocnej.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce występuje przede wszystkim w jeziorach Pojezierzy Południowobałtyckich oraz na jednym stanowisku w Karkonoszach. Na Lubelszczyźnie podawany był z jezior: Czarnego Sosnowickiego, Bialskiego i Piaseczna. Obecnie nigdzie nie potwierdzony.

 

Liczebność populacji

Gatunek nie stwierdzony na Lubelszczyźnie.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Przyczyną wyginięcia było użyźnienie jezior pociągające za sobą zmiany w składzie roślinności.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Danuta Urban

Dane publikowane:

Szmeja J. 2014. Isoëtes lacustris L. poryblin jeziorny. w: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, IOP PAN Kraków,  s.  38-39.

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ