pszonacznik wschodni

 

Nazwa polska: pszonacznik wschodni

Nazwa łacińska: Conringia orientalis (L.) Dumort.

Rodzina: Brassicae – kapustowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Kategoria zagrożenia w Polsce: CR

Morfologia i biologia

Jednoroczna bylina o pędach wysokości 15-60 cm. Liście jajowato-eliptyczne o sinozielonym ubarwieniu. Kwiaty białozielone, zebrane w luźne grona. Kwitnienie w maju i czerwcu. Owocem są strąki. Gatunek rozmnaża się przez nasiona (Zając i in. 2014).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek związany ze zbiorowiskami chwastów nawapiennych z zespołu Caucalido-Scandicetum. Trafia się głównie na miedzach bądź na pograniczu upraw i muraw lub zarośli kserotermicznych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek reprezentujący element łącznikowy: śródziemnomorsko-iranoturańsko-środkowoeuropejski (Zając i in. 2014).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek ginący, spotykany jeszcze tylko w pasie południowych wyżyn (Wyżyna Małopolska, Wyżyna Lubelska, Roztocze i Polesie Wołyńskie). W woj. lubelskim w ostatnich latach potwierdzony tylko w okolicach Chełma (Polesie Wołyńskie) (Haliniarz, Kapeluszny 2014), Turowca koło Żmudzi (Działy Grabowieckie), Antoniówki koło Komarowa (Kotlina Hrubieszowska), Kątów koło Zamościa (Padół Zamojski) oraz Korhyń i Rudy Wołoskiej koło Tomaszowa Lubelskiego (Roztocze).

 

Liczebność populacji

Populacje liczą najczęściej od kilku do kilkunastu (rzadziej więcej) osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunkowi zagraża intensyfikacja rolnictwa skutkująca eliminacją chwastów polnych. Nasiona ze stanowiska koło Rudy Wołoskiej zostały zabezpieczone przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Anna Cwener,

Ewa Szczęśniak

Joanna Czarnecka

 

Dane publikowane

Haliniarz M., Kapeluszny J. 2014. Rzadkie gatunki flory kalcyfilnej w zbiorowiskach
segetalnych na terenie województwa lubelskiego. Annales UMCS Sectio E, vol. LXIX (1), s. 11-23.

Zając M., Zając A., Kucharczyk M., Nobis A., Nobis M. 2014. Pszonacznik wschodni Conringia orientalis (L.) Dumort. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 232-234.