rojownik (rojnik) pospolity

Nazwa polska: rojnik pospolity

Nazwa łacińska: Jovibarba sobolifera(Sims) Opiz

Rodzina: Crassulaceae – gruboszowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślin wysokości do 40 cm, gruczołowato owłosiona. Różyczki liściowe średnicy do 4 cm. Łodygi wzniesione, wyrastające z kilkuletnich różyczek. Kwiaty dzwonkowate, 6-krotne, zebrane w kwiatostan w szczytowej części łodygi. Kwitnienie w lipcu-wrześniu. Rozmnaża się przez nasiona lub wegetatywnie przez wykształcanie nowych różyczek liściowych (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie roślina zasiedla napiaskową murawę bliźniczkową na skraju boru świeżego.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Rojnik pospolity występuje w środkowej i północno-wschodniej Europie (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce roślina rozpowszechniona na terenie całego kraju. W woj. lubelskim potwierdzona ostatnio w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Występuje także w Poleskim Parku Narodowym.

 

Liczebność populacji

Populacja liczy kilkadziesiąt rozetek.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Roztoczańska populacja aktualnie nie jest zagrożona. Gatunkowi potencjalnie zagrażają zaorywanie muraw lub wykopywanie roślin do ogródków.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Bogusław Radliński

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.