sałatnica leśna

Nazwa polska: sałatnica leśna

Nazwa łacińska: Aposeris foetida (L.) LESS.

Rodzina: Astreaceae – astrowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: DD

Ochrona prawna: nie

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina wieloletnia osiągające wysokość 10-30 cm. Wszystkie liście długości 10-20 cm, zebrane w rozetę, głęboko pierzasto wcięte, spodem owłosione. Brzegi nierówne i nieregularnie ząbkowane, z łatkami kształtu trapezu lub trójkąta. Pęd kwiatowy bezlistny, górą omączony zakończony jednym koszyczkiem w kolorze żółtym. Koszyczki kwiatowe o średnicy od 2,5 do 4 cm. Okrywa koszyczka złożona z kilku szeregów jajowatych lub lancetowatych listków. Zarówno w liściach jak i w pędzie kwiatowym obecny sok mleczny o nieprzyjemnym zapachu. Kwitnie w czerwcu i sierpniu.

Siedlisko

Występuje w lasach, na glebach świeżych, eutroficznych. Spotykana w żyznych buczynach karpackich, lasach łęgowych, łęgu jesionowym, nadrzecznej olszynie górskiej.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Występuje w obszarach górskich środkowej i wschodniej Europy.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce jest gatunkiem występującym w południowo-wschodniej Polsce. Na Lubelszczyźnie podawana z okolic Tomaszowa Lubelskiego.

 

Liczebność populacji 

Obserwowano pojedyncze osobniki.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Główne zagrożenia, to melioracja i przebudowa jezior, zanieczyszczenie opryskami rolniczymi i zarastanie zbiorników wodnych.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

W. Michalczuk

Dane publikowane:

Leokadia Witkowska-Żuk. 2008, 2012, Atlas roślinności lasów. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.