żłobik koralowy

Nazwa polska: żłobik koralowaty / żłobik koralowy

Nazwa łacińska: Corallorhiza trifida Chătel.

Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Morfologia i biologia

Roślina o pędach wysokości do 25 cm, o silnie rozgałęzionym kłączu. Łodyga jasnobrunatna lub zielonkawa. Liście zredukowane do łusek. Kwiatostan krótki i luźny. Kwiaty drobne o trójłatkowych warżkach ubarwionych biało z ciemnoczerwonymi plamkami. Kwitnie od maja do lipca. Owocem jest torebka (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek podawano z grądów na podłożu wapiennym.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Roślina o cyrkumborealnym zasięgu występowania (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce żłobik jest rozpowszechniony na terenach górskich i na pogórzu. Na niżu rzadki. Duże zagęszczenie stanowisk występuje na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W województwie lubelskim podawany z Roztoczańskiego Parku Narodowego, okolic Parchatki i Celejowa, okolic Włodawy i wsi Dys koło Lublina. Większość danych pochodzi z lat 50.-60. XX wieku. W ostatnich latach żłobik został odnaleziony na jednym stanowisku w Lesie Orłowskim na Działach Grabowieckich.

 

Liczebność populacji

Populacja skrajnie nieliczna.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunkowi zagrażają zmiany w składzie drzewostanów. Małe populacje mogą łatwo zostać zniszczone przy okazji prac leśnych.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Anna Cwener,

Bogusław Radliński

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.