sesleria błotna

Fot. Wiaczesław Michalczuk

Nazwa polska: sesleria błotna

Nazwa łacińska: Sesleria uliginosa Opiz

Rodzina: Poaceae – wiechlinowate 

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: częściowa ochrona gatunkowa

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Wieloletnia trawa tworząca luźnie darnie, o źdźbłach dorastających do 50 cm wysokości. Liście z wierzchu niebieskawe, czasem nieco rynienkowate, niewyraźnie biało obrzeżone i ze słabo zaznaczonym nerwem środkowym, stosunkowo wiotkie. Górny liść łodygowy o blaszce liściowej do 1,5 cm długości. Kwiaty zebrane po 3-5 w kłoski, te w gęstą, główkowatą wiechę o charakterystycznym niebieskim zabarwieniu. Plewka dolna na szczycie z ością środkową do 2 mm długości i krótkimi ościami bocznymi.

Siedlisko

Rośnie na wilgotnych łąkach, zasadowych torfowiskach niskich, na podłożu zasobnym w węglan wapnia.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek środkowoeuropejski, wystękuje jedynie w Polsce i w Czechach.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek podawany jedynie z Niecki Nidziańskiej, na Lubelszczyźnie odnaleziony na jednym stanowisku w dolinie Łętowni.

 

Liczebność populacji

Populacja jest mało liczna, zajmuje kilka metrów kwadratowych.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Populacja na Lubelszczyźnie jest bardzo mała, może jej zagrozić zmiana stosunków wodnych lub zaprzestanie użytkowania łąki, na której występuje.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Wiaczesław Michalczuk

Dane publikowane:

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ