sitniczka drobna

 

Nazwa polska: sitniczka drobna

Nazwa łacińska: Isolepis supina (L.) R. Br.

Rodzina: Cyperaceae – ciborowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: CR

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Jednoroczna, kępkowa roślina z licznymi leżącymi lub wzniesionymi łodygami wysokości do 25 cm. Kwitnienie od lipca do września. Owoce ciemno ubarwione, poprzecznie bruzdkowane. Rozmnaża się przez nasiona (Żukowski i in. 2014).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek spotykany w okresowo wypełnionych wodą lejach krasowych wśród roślinności namuliskowej (Żukowski i in. 2014).

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek szeroko rozpowszechniony, spotykany od Europy po środkową Azję. Poza tym w Afryce i na Madagaskarze (Żukowski i in. 2014).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek bardzo rzadki. Podawane z XX wieku 5 stanowisk zlokalizowanych w zachodniej części kraju dzisiaj już nie istnieje. Odnaleziony ponownie na stanowisku koło Cedyni oraz na kilku stanowiskach na Zamojszczyźnie (głównie w okolicach Tyszowiec) (Żukowski i in. 2014). Większość z nich nie została w ostatnich latach potwierdzona. W 2021 roku gatunek znaleziono na nowym stanowisku w okolicach Chełma.

 

Liczebność populacji

Najobfitsze populacje liczyły setki osobników sitniczki.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Okresowe, śródpolne namuliska zostały w większości zaorane podczas suszy w latach 2017-2019. Być może gatunek odnajdzie się w przyszłości, gdy warunki będą bardziej sprzyjały pojawieniu się nowych namulisk. Nasiona z kilku populacji zostały zabezpieczone w banku genów w ramach projektu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce: “Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” w latach 2013-2014.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

Rafał Krawczyk

Dane publikowane

Żukowski W., Cwener A., Michalczuk W. 2014. Sitniczka drobna Isolepis supina (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 665-667.