smagliczka pagórkowa (s. piaskowa)

Nazwa łacińska: Alyssum montanum L.

Nazwa polska: Smagliczka pagórkowa, smagliczka piaskowa

Rodzina: Brassicaceae,  Cruciferae – kapustowate, krzyżowe

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: NT

Ochrona prawna: nie

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Drewniejąca łodyga wysokość od 5 do 25 cm, z licznymi pędami płonnymi i kwiatonośnymi, gęsto, przylegle, gwiazdkowato owłosiona. Liście również owłosione, podłużne łopatkowe lub równowąskie, szare. Włoski pokrywające roślinę bogato rozgałęzione. Kwiatostan to pojedyncze grono wydłużające się przy dojrzewaniu owocu. Kwiaty promieniste, złotożółte, o 4 płatkach długości 4-6 mm. Opadają po przekwitnięciu kwiatów. Owoc to łuszczynki na niemal prostopadłych szypułkach o długości 4-9 mm. Nasiona wąskooskrzydlone. Kwitnie od kwietnia do maja.

 

Siedlisko

Rośnie w sosnowych lasach, na suchych, piaszczystych polach, murach, skałach oraz murawach kserotermicznych.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Jako gatunek rodzimy występuje w środkowej i południowej Europie.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce występuje głównie wzdłuż Odry i Wisły oraz w rozproszeniu przy dopływach tych rzek. Na Lubelszczyźnie występuje w Małopolskim Przełomie Wisły.

 

Liczebność populacji 

Populacje są nieliczne.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Największym zagrożeniem jest zarastanie siedlisk.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

 

Dane publikowane:

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, A. Zając (red.) i inni, Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. Tom I – IV, opracowanie zbiorowe, Kraków, Akademia Umiejętności w Krakowie