leniec alpejski

Fot. Piotr Jagodziński

Nazwa polska: leniec alpejski

Nazwa łacińska: Thesium alpinum L.

Rodzina: Santalaceae – sandałowcowatych

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Półpasożytnicza bylina o wysokości 10-25 (40) cm, o zdrewniałym cienkim kłączu, z którego wyrastają pędy nadziemne. Równowąskolancetowate lub równowąskie liście, umieszczone są skrętolegle. Kwiaty osadzone na krótkich szypułkach, zaopatrzone w długą przysadkę i dwa mniejsze podkwiatki. Lejkowate, białozielonkawe kwiaty zebrane w groniaste lub wiechowate kwiatostany. Owoc to kulisty lub elipsoidalny orzeszek, długości 2-2,5 cm, gęsto, podłużnie żeberkowany. Kwitnie od maja do lipca

Siedlisko

Występuje na podłożu wapiennym, wybierając murawy naskalne, piargi, hale.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Występuje na Kaukazie i w górach Europy.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce w Karpatach i Sudetach oraz w południowej części kraju. Kilka stanowisk znaleziono na Wyżynie Małopolskiej, nad Nidą i na Śląsku. Na Lubelszczyźnie jest tylko znane tylko jedno stanowisko: w lipcu 2006 r. został odnaleziony na Roztoczu Środkowym: Biała Góra k. Tomaszowa Lubelskiego [Czarnecka 2010]. 

 

Liczebność populacji

Na stanowisku w Białej Górze były obserwowane pojedyncze kwitnące osobniki.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Jako zagrożenie dla gatunku wskazywane jest niszczenie siedlisk.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Dane publikowane:

Czarnecka B. 2010. Górskie gatunki roślin naczyniowych na Roztoczu: kilka uwag o rozmieszczeniu i ekologii. [W:] J. R. Rak (red.). Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama
Fastnachta w Brzozowie, Brzozów: 89-121