traganek duński

Fot. Piotr Jagodziński

Nazwa polska: traganek duński

Nazwa łacińska: Astragalus danicus Retz.

Rodzina: Fabaceae – bobowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina z cienkimi, rozgałęzionymi kłączami. Łodygi podnoszące się lub wzniesione, o wysokości do 30 cm. Liście nieparzystopierzaste, złożone z jajowatych lub lancetowatych, owłosionych listków w liczbie 15-23. Kwiatostany owalne, najczęściej jajowate, złożone z fioletowoniebieskich kwiatów długości do 16 mm. Traganek duński kwitnie w maju i czerwcu. Owocem są strąki (Cwener, Sudnik-Wójcikowska 2012).

Siedlisko

Rośnie na suchych murawach i w widnych lasach. Na glebach różnego typu, na stanowiskach ciepłych, suchych, słonecznych lub nieznacznie ocienionych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek eurazjatycko-kontynentalny (Cwener, Sudnik-Wójcikowska 2012).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek notowany na rozproszonych stanowiskach z terenu całego kraju. W województwie lubelskim dawniej często mylony z podobnym tragankiem długokwiatowym A. onobrychis. Po weryfikacji terenowej okazało się, że wszystkie dane o występowaniu tego gatunku na tym terenie w rzeczywistości dotyczyły traganka długokwiatowego. 

 

Liczebność populacji

Gatunek uznany za wymarły na terenie woj. lubelskiego.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunek nie odnaleziony na terenie Lubelszczyzny.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Anna Cwener

 

Dane publikowane

Cwener A., Sudnik-Wójcikowska B. 2012. Flora Polski: Rośliny kserotermiczne. Multico Oficyna Wydawnicza.