turzyca oścista

 

Nazwa polska: turzyca oścista

Nazwa łacińska: Carex atherodes SPRENG.

Rodzina:  Cyperaceae – ciborowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: nie

 

Morfologia i biologia

Bylina o pełzającym kłączu i źdźbłach wysokości dochodzącej do 120-150 cm. Kwitnienie w maju i czerwcu (Rutkowski 2014).

Siedlisko 

Gatunek spotykany w bezodpływowych oczkach śródpolnych oraz na brzegach stawów i jezior. Rzadziej wzdłuż rzek (Rutkowski 2014).

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Roślina o zasięgu wokółbiegunowym, bardzo rzadka w centralnej części Europy.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce stanowiska turzycy ościstej podawano z nielicznych, rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju. Większość z nich zlokalizowanych jest w pasie pojezierzy (Rutkowski 2014). W woj. lubelskim po 2000 roku znaleziona w kilku śródpolnych oczkach w okolicach Tyszowiec na Wyżynie Zachodniowołyńskiej.

 

Liczebność populacji 

Na stanowiskach przeważnie nieliczna, rosnąca w liczbie kilku – kilkunastu osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Zagrożeniem dla gatunku są długotrwałe susze oraz sztuczne osuszanie i zaorywanie mokradeł przez rolników.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Wiaczesław Michalczuk

Dane publikowane:

Rutkowski L. 2014. Turzyca oścista Carex atherodes SPRENG. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 703-705.