gnidosz błotny

 

 

Fot. Wiaczesław Michalczuk

 

Nazwa polska: gnidosz błotny 

Nazwa łacińska: Pedicularis palustris L.

Rodzina: Orobanchaceae – zarazowate 

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona częściowa

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina dwuletnia o łodydze wzniesionej, wysokości do 90 cm, zwykle rozgałęzionej. Liście pierzastodzielne, siedzące i lancetowate w zarysie. Kwiatostan groniasty. Kielich 2-wargowy, korona ciemnoróżowa. Kwitnienie od maja do lipca. Roślina półpasożytnicza (Oklejewicz i in. 2015).

 

Siedlisko 

Siedliskiem gatunku są wilgotne łąki i torfowiska (Oklejewicz i in. 2015).

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Roślina spotykana w Europie, Ameryce Północnej i na Kaukazie.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany w rozproszeniu na terenie całego kraju. W woj. lubelskim gatunek rzadki, obserwowany w dolinach rzek Wieprz (Szczebrzeszyn, Tarzymiechy), Por i Sieniocha oraz na obszarze Poleskiego Parku Narodowego.

 

Liczebność populacji 

Poszczególne populacje liczą od kilku do kilkunastu osobników gnidosza.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunek zagrożony przez osuszanie terenów podmokłych oraz ekspansję trzcin na nieużytkowanych terenach.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Wiaczesław Michalczuk

 

Dane publikowane:

Oklejewicz K., Wolanin M., Wolanin M.N., Trąba Cz., Wolański P., Rogut K. (2015). Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego. Zagrożone gatunki roślin. Stowarzyszenie “Pro Carpathia”. Rzeszów.