wątlik błotny

Nazwa polska: wątlik błotny

Nazwa łacińska: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

 

Morfologia i biologia

Drobna roślina wysokości do 20 cm. Łodyga zaopatrzona w 2-3 jajowate lub łopatkowate liście w dolnej części. Kwiatostan luźny, groniasty. Kwiaty zielone na krótkich szypułkach. Kwitnienie w lipcu i sierpniu. Rozmnażanie głównie wegetatywne za pośrednictwem bulwek przybyszowych (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

W województwie lubelskim gatunek podawany z torfowisk przejściowych – przeważnie w zbiorowiskach z przygiełką białą Rhynchosporion albae (Urban 2013).

 

Rozmieszczenie geograficzne

Roślina o cyrkumborealnym typie zasięgu (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce roślina spotykana niemal wyłącznie w północnej części kraju. W ostatnich latach odnaleziono tu kilka obfitych stanowisk tego gatunku. Lubelskie populacje są jednymi z najbardziej wysuniętych na południe. Wątlika stwierdzono na torfowiskach otaczających jeziora Obradowskie i Mytycze oraz w Sobiborskim Parku Krajobrazowym.  

 

Liczebność populacji

Najobfitsza populacja koło Sobiboru liczy ponad 100 osobników (Urban 2013).

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Najobfitsze stanowiska objęte są ochroną. Na najbogatszym z nim populacja wątlika zdaje się być stabilna, jednak zakłócenie stosunków wodnych bądź zarastanie sosną zwyczajną mogą stanowić dla niej potencjalne zagrożenie.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Danuta Urban

Jan Kucharzyk

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.

Urban D. 2013. Characteristics of the locality of Hammarbya paludosa on the Łęczna-Włodawa Plain (West Polesie). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 10, 448–454.