wełnianka delikatna

Fot. Andrzej Różycki

Nazwa polska: wełnianka delikatna

Nazwa łacińska: Eriophorum gracile W. D. J. Koch

Rodzina: Cyperaceae – ciborowate, turzycowate 

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Kategoria zagrożenia w Europie: NT

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina z czołgającymi się rozłogami, dorastająca do 50 cm wysokości. Łodygi delikatne, lekko trójkątne w przekroju. Liście do 2 mm szerokie. Kłoski po 3-4, do 1 cm długie, na szorstkich szypułkach. Przysadki kwiatowe jajowate, na szczycie zaostrzone, u nasady z kilkoma nerwami. Kwitnie w maju, owocuje w czerwcu.

 

Siedlisko

Wełnianka delikatna rośnie na dobrze uwodnionych torfowiskach przejściowych, na mszarach torfowcowych i mechowiskach.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek cyrkumborealny, występuje w Eurazji i Ameryce Północnej.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce wełnianka delikatna osiąga południową granicę występowania, występuje w północnej części kraju oraz w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i na Lubelszczyźnie, gdzie była podawana z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i z Roztocza. Obecnie potwierdzona na terenie Poleskiego Parku Narodowego.

 

Liczebność populacji

Wielkość populacji jest trudna do oszacowania, przeważeni populacje są niewielkie, liczące po kilkanaście osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Głównym zagrożeniem dla wełnianki delikatnej jest zmiana stosunków wodnych, w celu zachowania gatunku konieczne jest utrzymanie właściwego uwodnienia na jego stanowiskach.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

 

Informacja ustna od:

 

Dane publikowane:

Kruszelnicki J., Koczur A. 2014. Eriophorum gracile W.D.J Koch. Wełnianka delikatna. w: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, IOP PAN Kraków,  s.  674-676.

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ

http://www.poleskipn.pl/index.php/historia-i-przyroda/flora/104-flora