wyblin jednolistny

Fot. Piotr Jagodziński

Nazwa polska: wyblin jednolistny

Nazwa łacińska: Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Rodzina: Orchidaceae – storczykowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina wysokości do 30 cm ze zgrubiałą nasadową częścią łodygi tworzącą tzw. pseudobulwę. Jeden (rzadko więcej) liść o jajowatym lub jajowatolancetowatym kształcie. Kwiatostan luźny, wielokwiatowy. Kwiaty drobne, zielone z działkami długości do 3 mm. Kwitnienie od czerwca do sierpnia. Rozmnaża się wegetatywnie lub generatywnie (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Gatunek o szerokiej skali ekologicznej – spotykany jest w lasach, zaroślach, torfowiskach i murawach, a także w siedliskach antropogenicznych. Wszędzie jednak na glebach zasobnych w węglan wapnia (Bernacki 2014).

 

Rozmieszczenie geograficzne

Roślina o cyrkumpolarnym i borealno-górskim zasięgu. Spotykana w Europie, Azji i Ameryce Północnej (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany w północnej i północno-wschodniej części kraju, poza tym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Karpatach. Na Lubelszczyźnie podawany z Roztocza. Od dawna niepotwierdzony (Bernacki 2014).

 

Liczebność populacji

Gatunek uznany za wymarły na terenie woj. lubelskiego.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Na krajowych stanowiskach gatunkowi zagrażają procesy naturalne, jak sukcesja i erozja, bądź antropogeniczne, jak osuszanie terenów wilgotnych czy eksploatacja kopalin (Bernacki 2014).

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.

Bernacki L. 2014. Wyblin jednolistny Malaxis monophyllos (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 795-797.