żurawina drobnolistkowa

Fot. Wiaczesław Michalczuk

Nazwa polska: żurawina drobnolistkowa

Nazwa łacińska: Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.

Rodzina: Ericaceae – wrzosowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: DD

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina o pełzającej łodydze długości do 60 cm. Liście drobne, trójkątnie-jajowate, długości do 6 mm i szerokości do 3 mm. Kwiaty różowe, zwykle pojedyncze, rozkwitające od czerwca do lipca. Owocem jest jagoda szerokości do 7 mm (Szafer i in. 1986).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek znaleziony na śródłąkowym, zatorfionym obniżeniu terenu.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek o zasięgu arktyczno-borealnym, spotykany głównie w północnych rejonach Eurazji i Ameryki Północnej (Bacler-Żbikowska i in. 2016).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek podawany z  Pomorza, Kujaw, Suwalszczyzny, Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego, Dolnego Śląska oraz z Karpat i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (Bacler-Żbikowska i in. 2016). Na Lubelszczyźnie podawana z Lasów Janowskich (Dane ATPOL), ostatnio stwierdzona na stanowisku koło Tyszowiec.

 

Liczebność populacji

Brak danych na temat liczebności gatunku w Lasach Janowskich. Niewykluczone, że żurawina drobnolistna już tam nie występuje. Koło Tyszowiec w 2021 roku obserwowano już tylko kilkanaście osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Na stanowisku koło Tyszowiec gatunek zanika w wyniku przesuszenia siedliska oraz działalności dzików. W przeciągu kilku lat powierzchnia zajmowana przez gatunek zmniejszyła się z kilkunastu metrów kwadratowych do niecałego 1 metra kwadratowego.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

 

Dane publikowane

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny Polskie. PWN, Warszawa.

Bacler-Żbikowska B., Kowalik K., Stebel A. 2016. Nowe stanowisko Oxycoccus microcarpus w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(2), 367-370.