aldrowanda pęcherzykowata

Fot. Wiaczesław Michalczuk

Nazwa polska: aldrowanda pęcherzykowata

Nazwa łacińska: Aldrovanda vesiculosa

Rodzina: Droseraceae – rosiczkowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: CR

Kategoria zagrożenia w Europie: DD

Kategoria zagrożenia na Świecie: EN

Dyrektywa siedliskowa (jeśli, to który załącznik): tak, załącznik II

Konwencja berneńska: tak

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Wodna bylina bezkorzeniowa. Jej słabo rozgałęzione pędy osiągają długość do 20 cm i pływają swobodnie tuż pod powierzchnią wody. Liście ułożone są w okółkach po 6-9. Drobne, białe kwiaty wyrastają pojedynczo na długich szypułkach w kątach liści. Owocem jest pięcioklapowa torebka zawierająca czarne, lśniące nasiona. Roślina mięsożerna, odżywia się zooplanktonem, larwami komarów itp. Kwitnie w lipcu i sierpniu.

Siedlisko

Słodkowodne zbiorniki makrofitów i szuwarów turzycowych. Spotykana w płytkich jeziorach o mulistym dnie i słabo kwaśnym odczynie wód.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Występuje w Europie, Azji, Afryce i Australii. W Europie spotkać ją można głównie w części południowej, środkowej i wschodniej.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Roślina bardzo rzadka, występuje tylko na kilkudziesięciu stanowiskach z czego tylko na kilku naturalnych: na Równinie Augustowskiej i Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim na Lubelszczyźnie.

 

Liczebność populacji 

Populacje są bardzo liczne.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Główne zagrożenia, to melioracja i przebudowa jezior, zanieczyszczenie opryskami rolniczymi i zarastanie zbiorników wodnych.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

 

Dane publikowane:

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.