cibora żółta

 

Nazwa polska: cibora żółta

Nazwa łacińska: Cyperus flavescens L.

Rodzina: Cyperaceae – ciborowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Jednoroczna roślina wysokości do 30 cm. Łodyga trójgraniasta, grubości do 1 mm. Liście krótsze lub równe długości łodygi. Kłosy skupione w główki w liczbie 1-3, podparte 3 podsadkami. Gatunek kwitnie od lipca do września (Popiela i in. 2014). 

Siedlisko 

Roślina spotykana jest na brzegach stawów, jezior i rzek, przeważnie na podłożu piaszczystym (Popiela i in. 2014).

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Gatunek o zasięgu kosmopolitycznym. W Europie spotykany głównie w środkowej i południowej części kontynentu (Popiela i in. 2014).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Jeszcze w połowie XX wieku notowano kilkaset stanowisk cibory żółtej rozproszonych na terenie całego kraju. Obecnie jej stanowiska obserwuje się głównie w południowo-wschodniej części Polski – przede wszystkim w Kotlinie Sandomierskiej (Popiela i in. 2014). W woj. lubelskim po 2000 roku odkryto 1 stanowisko koło wsi Róża na Roztoczu Środkowym.

 

Liczebność populacji 

W ostatnich latach nie udało się już odnaleźć osobników cibory żółtej na stanowisku we wsi Róża. Wcześniej obserwowano tu kilkaset osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Do zaniku stanowiska przyczyniły się przesuszenie terenu oraz wkraczanie trzcin i zarośli wierzby.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

 

Informacja ustna od:

Wiaczesław Michalczuk

 

Dane publikowane:

Popiela A., Łysko A., Konopska K. 2014. Cibora żółta Cyperus flavescens L. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 685-686.