dzwonek szczeciniasty

Fot. Anna Cwener

Nazwa polska: dzwonek szczeciniasty

Nazwa łacińska: Campanula cervicaria L.

Rodzina: Campanulaceae – dzwonkowate

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: DD

Ochrona prawna: nie

Rys. Marta Sapko
 Morfologia i biologia

Dwu- lub wieloletnia roślina (hemikryptofit) okryta szczecinkowatymi, kującymi włoskami. Łodyga nieregularnie kanciasta, przeważnie nierozgałęziona, dorastająca do 1 m wysokości. Liście równowąsko-lancetowate, dolne stopniowo zwężające się w oskrzydlony ogonek, górne siedzące. Wszystkie o brzegu piłkowano-karbowanym lub falistym. Kwiaty w dość dużej szczytowej główce i zwykle w mniejszych pęczkach bocznych. Podsadki krótsze od kwiatów, kwiaty prawie siedzące. Kielich o tępych ząbkach. Korona niebiesko-fioletowa, ok. 2,5 cm długa, 5-łatkowa, na nerwach orzęsiona. Korona wyraźnie krótsza od szyjki słupka. Kwitnienie od czerwca do sierpnia

Siedlisko

Rośnie w murawach, zaroślach i widnych lasach.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Gatunek eurosyberyjski.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Występuje rzadko, na rozproszonych stanowiskach na terenie całego kraju. Na Lubelszczyźnie rośnie w lasach koło miejscowości Bródek k. Łabuń, Lipsko-Polesie oraz  Łaziska k. Zamościa i Tyszowce. 

 

Liczebność populacji 

Populacje są nieliczne.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Zagrożeniem jest zarastanie siedlisk drzewami i krzewami oraz wzrost zacienienia.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Anna Cwener

Joanna Szkuat

Dane publikowane:

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, A. Zając (red.) i inni, Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. Tom I – XIV, opracowanie zbiorowe, Kraków, Akademia Umiejętności w Krakowie