goryczuszka (goryczka) orzęsiona

Nazwa polska: goryczuszka orzęsiona

Nazwa łacińska: Gentianella ciliata (L.) Borkh.

Rodzina: Gentianaceae – goryczkowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Morfologia i biologia

Dwuletnia roślina wysokości do 30 cm, z kłączem tworzącym nitkowate rozłogi. Łodyga czterokanciasta, czasami rozgałęziona, w całości ulistniona. Dolne liście łopatkowate w kształcie, górne lancetowate. Kwiaty duże, fioletowoniebieskie z dzwonkowatym kielichem o strzępiasto orzęsionych brzegach łatek. Kwitnienie od sierpnia do pierwszych przymrozków w październiku/listopadzie. Owocem jest torebka (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek związany z murawami kserotermicznymi i mezokserotermicznymi lub suchymi pastwiskami na podłożu wapiennym. Czasami obserwowany na obrzeżach ciepłolubnych dąbrów.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek spotykany od środkowej i południowej Europy po Kaukaz (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany przeważnie w górach i na pogórzu oraz w pasie południowych wyżyn. W woj. lubelskim obserwowany na Roztoczu Środkowym (okolice Kosobud, Żurawnicy, Krasnobrodu i Bliżowa oraz Kątów II) i Wyżynie Lubelskiej (okolice Wysokiego, Draganów, Guzówki i Kol. Nowy Dwór).

 

Liczebność populacji

Populacje liczą najczęściej od kilku do kilkunastu osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Stanowiskom zagraża zalesianie muraw (Kol. Nowy Dwór, Bliżów), sukcesja naturalna (Żurawnica) oraz zaorywanie (Dragany) i prace ziemne (renowacja wyciągu narciarskiego na Górze Chełm w Krasnobrodzie). Aktualnie żadne ze stanowisk nie jest objęte ochroną prawną.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

Marta Lipiec

Bogusław Radliński

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.

Mitka J. 2008. Aconitum moldavicum Hacq. (Ranunculaceae) and its hybrids in the Carpathians and adjacent areas. Roczn. Bieszczadzkie 16: 233-252.

Mitka J. 2014. Tojad mołdawski Aconitum moldavicum Hacq. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 159-161.

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Nakł. Prac. Chorologii Komputerowej Inst. Botaniki UJ, Kraków.