groszek wschodniokarpacki

Fot. Piotr Chmielewski

Nazwa polska: groszek wschodniokarpacki

Nazwa łacińska: Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.

Rodzina: Fabaceae – bobowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: NT

Kategoria zagrożenia w Polsce: NT

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Kłączowa bylina o wysokości do 60 cm. Łodyga kanciasta i niemal cała ulistniona. Liście o krótkich ogonkach, parzystopierzaste, złożone z eliptycznych listków. Kwiaty na długich szypułkach, zwisające, zebrane w jednostronny, wielokwiatowy kwiatostan. Korona jasnożółta, z czasem brunatniejąca. Kwitnienie w czerwcu (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek obserwowany w grądach. Wyjątkowo wnika w zbiorowiska roślinności okrajkowej z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek spotykany od środkowej i północno-wschodniej Europy po góry Półwyspu Bałkańskiego (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce roślina rzadka, notowana we wschodniej części kraju od Suwalszczyzny po Bieszczady. Na Lubelszczyźnie groszek wschodniokarpacki znany jest z rozproszonych stanowisk głównie we wschodniej części regionu. Występuje na Roztoczu.

 

Liczebność populacji

Najobfitsze populacje liczą od kilkudziesięciu do kilkuset osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunkowi zagrażają zmiany w składzie drzewostanów. Niewielkie populacje mogą ulec zniszczeniu podczas prac leśnych. Zagrożeniem dla roślin jest także zgryzanie przez zwierzęta. Niektóre populacje zabezpieczone są w formie rezerwatów, użytków ekologicznych lub w Roztoczańskim Parku Narodowym.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Bogusław Radliński

Jan Kucharzyk

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.