jaskier polny (odłogowy)

Nazwa polska: jaskier polny (odłogowy)

Nazwa łacińska: Ranunculus arvensis L.

Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate 

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: nie

 

Morfologia i biologia

Roślina roczna (terofit), 20-65 cm wysoka, o łodydze wzniesionej, rozgałęzionej. Liście dolne odwrotnie jajowate, ogonkowe, na szczycie grubo ząbkowane. Niższe liście łodygowe na krótkich ogonkach, zwykle 3 dzielne, najwyższe liście łodygowe siedzące, pojedyncze, równowąskie. Kwiaty liczne, 0,8-1,5 cm średnicy, jasnożółte. Owocki jajowate, spłaszczone na grzbietach z 2-3,5 mm długimi, często hakowato wygiętymi kolcami, powierzchnie boczne z krótszymi prostymi kolcami albo tępymi guzkami. Kwitnienie od maja do lipca.

Siedlisko

Rośnie na polach, miedzach i ugorach, na podłożu wapiennym.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Archeofit pochodzący z południowej Europy i południowo-zachodniej Azji.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Gatunek bardzo rzadki, występuje na rozproszonych stanowiskach na terenie niemal całej Polski, poza jej północno-wschodnią częścią.

 

Liczebność populacji 

Gatunek uznany za wymarły na terenie woj. lubelskiego.

 

Przyczyny wyginięcia

Zagrożenie stanowi zmiana gospodarowania na obszarach siedliskowych. Wyginął z powodu dużej chemizacji rolnictwa.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Dane publikowane:

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, A. Zając (red.) i inni, Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. Tom I – IV, opracowanie zbiorowe, Kraków, Akademia Umiejętności w Krakowie