kruszczyk połabski

Fot. Piotr Chmielewski

Nazwa polska: kruszczyk połabski

Nazwa łacińska: Epipactis albensis NOVÁKOVÁ & RYDLO

Rodzina: Orchidaceae- Storczykowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: PCZL – DD, PCZKR – VU

Kategoria zagrożenia w Europie: LC

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina wysokości 5-30 (rzadko do 45) cm wysokości z pełzającym kłączem. Liście szeroko- lub wąsko-lancetowate, szerokości do 2 cm. Kwiatostan skąpokwiatowy, często jednostronny, zbudowany z 2-15 drobnych, dzwonkowato przymkniętych kwiatów barwy zielonej. Gatunek często samopylny. Rozmnaża się przez nasiona oraz wegetatywnie. Kwitnie od sierpnia do początku września (Bernacki 2014).

 

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie rośnie przede wszystkim w cienistych/półcienistych grądach i buczynach na glebach brunatnych lub gliniastych oraz w zaroślowo-leśnych zbiorowiskach wykształconych na nasypach drogowych. Spotykany zwykle w miejscach wilgotnych lub położonych w bliskim sąsiedztwie zbiorników wodnych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek środkowoeuropejski spotykany od Niemiec i Polski po  pogranicze austriacko-węgierskie (Bernacki 2014).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce znany z rozproszonych stanowisk głównie w południowej części kraju. Na Lubelszczyźnie podawany z okolic Puław (Rydlo 1989) i okolic wsi Bliskowice, Kopiec i Borów w Dolinie Środkowej Wisły, gdzie wymaga potwierdzenia (Kucharczyk 2001). Poza tym występuje na Wyżynie Lubelskiej w okolicach Kraśnika i na Roztoczu Zachodnim nieopodal Turobina.

 

Liczebność populacji

Stanowisko koło Turobina obserwowane jest z przerwami od 2001 roku. Liczebność na stanowisku waha się od ok. 150 do zaledwie kilku pędów w poszczególnych latach. Najmniej pędów obserwuje się w lata suche. Stanowisko koło Kraśnika liczy ok. 30 pędów kruszczyka.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Koło Turobina gatunek zasiedla nasypy drogowe (nielicznie wnikając w głąb lasu wzdłuż dróg leśnych), stąd zagrożeniem dla niego mogą być prace ziemne. Innym zagrożeniem może być inwazja gatunków roślin obcych i inwazyjnych, która przyczyniła się już do zaniku niewielkiego stanowiska koło Łukawca (woj. podkarpackie). Stanowisko koło Kraśnika zasługuje na ochronę w związku z dużym bogactwem florystycznym tego terenu.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Grzegorz Wtykło

 

Dane publikowane

Bernacki L. 2014. Kruszczyk połabski Epipactis albensis Nováková & Rydlo. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 742-744.

Kucharczyk M. 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in the Middle Vistula River Valley. Wyd. UMCS, Lublin, s. 142.

Rydlo J. 1989. Poznámky k rozšiřeni a ekologii nekterych druhu rodu Epipactis. Muzeum a součastnost, Roztoky, ser. natur. 3: 5-33.