kukułka (storczyk) Fuchsa

Nazwa polska: kukułka Fuchsa

Nazwa łacińska: Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

Rodzina: Orchidaceae– storczykowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Morfologia i biologia

Bylina wysokości 15-60 cm. Łodyga z 3-6 ciemno nakrapianymi liśćmi długości 8-20 cm i szerokości ponad 2 cm. Kwiatostan długi, walcowaty. Kwiaty bladoróżowe do fioletowych z ciemnoczerwonymi liniami i plamkami. Warżka głęboko podzielona na 3 łatki (w przeciwieństwie do kukułki plamistej D. maculata z płytko wcinaną warżką). Kwitnie w czerwcu i lipcu. Rozmnaża się przez nasiona (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek podawany z torfowisk przejściowych i olsów.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Roślina o zasięgu obejmującym niemal całą Europę z wyjątkiem jej południowych krańców. Na wschodzie spotykana po Syberię i Mongolię (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek występuje w rozproszeniu na terenie całego kraju. Wiele stanowisk wymaga weryfikacji terenowej ze względu na podobieństwo do kukułki plamistej. Na Lubelszczyźnie podany z doliny rzeki Szum k. Górecka Kościelnego na Roztoczu (Czarnecka, Janiec 2002). Na stanowisku tylko część populacji wykazuje cechy kukułki Fuchsa. Weryfikacji wymagają wojewódzkie populacje kukułki plamistej. Być może część z nich okaże się kukułką Fuchsa.

 

Liczebność populacji

Na stanowisku koło Górecka Kościelnego obserwowano kilkanaście okazów kukułki Fuchsa.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunkowi zagrażają zmiana stosunków wodnych na stanowisku, budowa stawów rybnych oraz sukcesja sosny zwyczajnej na torfowiskach przejściowych.

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Bogusław Radliński,

Wiaczesław Michalczuk

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.

Czarnecka B., Janiec B. 2002. Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin.