lipiennik Loesela

Nazwa polska: lipiennik Loesela

Nazwa łacińska: Liparis loeselii (L.) RICH.

Rodzina: Orchidaceae – Storczykowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: PCZL – VU, PCZKR – VU

Dyrektywa siedliskowa: II załącznik

Konwencja berneńska: tak

Ochrona prawna: ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Drobna bylina wysokości 5-20 cm o krótkim kłączu. Łodyga bulwiasto zgrubiała u nasady. Liście podłużnie eliptyczne lub eliptyczno-lancetowate pochwiasto obejmują łodygę. Kwiatostan luźny, zbudowany z kilku-kilkunastu żółtozielonych kwiatów. Warżka kwiatowa jest do 3 razy szersza od działek. Gatunek nierzadko samopylny, jego kwiaty pojawiają się w czerwcu (Kucharski 2014).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie rośnie przede wszystkim w torfowiskach przejściowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae.

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek cyrkumborealny. Występuje od Wysp Brytyjskich i Półwyspu Skandynawskiego po Niż Wschodnioeuropejski. W Azji obecny na Syberii. Obecny też w Ameryce Północnej (Kucharski 2014).

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce znany z rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju. Na Lubelszczyźnie stanowiska na Wyżynie Lubelskiej (okolice Opola Lubelskiego i w dolinie rzeki Wyżnicy), Polesiu Wołyńskim (okolice Pawłowa i Chełma), Polesiu Zachodnim (Poleski Park Narodowy, torfowiska Lasów Sobiborskich), Roztoczu (Hrebenne, Plebanka) i Wyżynie Wołyńskiej (Śniatycze) (Urban Urban i in. 2020; Michalczuk, Stachyra 2003). Podawane jeszcze na początku lat 90. XX wieku stanowisko w rezerwacie “Wieprzec” koło Zamościa należy uznać za historyczne.

Liczebność populacji

Na najobfitszych stanowiskach obserwowano ponad 1000 roślin (Michalczuk 2013). Liczebność pędów podlega dużym wahaniom z roku na rok. W suche lata spotykany znacznie rzadziej.

Zagrożenia i wskazania ochronne

Gatunek zagrożony przede wszystkim przez zmiany siedliskowe zachodzące w sposób naturalny (zarastanie torfowisk przez roślinność krzewiastą lub wysokie trawy) i sztuczny (eksploatacja torfu, osuszanie terenów podmokłych i zalesianie). W ostatnich latach duży spadek w populacjach lipiennika spowodowany jest przez długotrwałe susze. Działania z zakresu ochrony czynnej prowadzone były w Poleskim Parku Narodowym i rezerwacie “Torfowisko Sobowice” koło Chełma. W dolinach rzek Sieniocha i Szyszła (w ramach projektu “Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski”), Klub Przyrodników w latach 2012-2018 starał się poprawić stosunki wodne na terenach występowania lipiennika poprzez budowę zastawek na rowach odwadniających.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Wiaczesław Michalczuk

Danuta Urban

Dane publikowane

Kucharski L. 2014. Lipiennik Loesela Liparis loeselii (L.) Rich. (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 793-795.

Michalczuk W., Stachyra P. 2003. Nowe stanowiska lipiennika Loesela Liparis loeselii (L.) Rich. na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59 (5): 122-126.

Michalczuk W. 2013. Liparis loeselii – karta monitoringu na stanowisku w obszarze Dolina Sieniochy. Baza danych monitoringu Natura 2000. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Urban D. 2013. Characteristics of the locality of Hammarbya paludosa  (L.) O. Kuntze on the Łęczna-Włodawa Plain (West Polesie). Teka Kom. Ochr. Koszt. Środ. Przyr. OL PAN, 10: 448-454.

Urban D., Sender J., Tokarz E., Różycki A. 2020. Characteristics of Liparis loeselii (L.) Rich. populations in selected Natura 2000 areas in eastern Poland. Folia Geobot. https://doi.org/10.1007/s12224-020-09371-7