lulecznica kraińska

Nazwa polska: lulecznica kraińska

Nazwa łacińska: Scopolia carniolica Jacq.

Rodzina: Solanaceae – psiankowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina kłączowa wysokości 30-60 cm. Łodyga widlasto rozgałęziona u góry z dużymi jajowatymi liśćmi długości do 18 cm. Kwiaty dzwonkowate, wyrastające pojedynczo w kątach liści. Korona z zewnątrz czerwonobrunatna, wewnątrz żółtozielonawa. Kwitnienie w kwietniu i maju (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek związany z lasami nawiązującymi składem gatunkowym do buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum. Rośnie na zboczach wzgórz lub na krawędziach wąwozów w miejscach wilgotnych, na glebach próchnicznych bogatych w węglan wapnia.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek górski, spotykany we wschodnich Alpach, Karpatach, górach Półwyspu Bałkańskiego i na Kaukazie (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany niemal wyłącznie w Karpatach Wschodnich (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006). W województwie lubelskim obserwowany sporadycznie w siedliskach antropogenicznych – przeważnie przy opuszczonych gospodarstwach. Po 2000 roku odnotowano stanowiska w okolicach Hrebennego i Huty Lubyckiej na Roztoczu Południowym oraz w Mikulinie na Grzędzie Sokalskiej i w Targowisku na Roztoczu Zachodnim.

 

Liczebność populacji

Populacje liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Populacje lulecznicy nie wydają się obecnie zagrożone.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

Piotr Hałucha

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.