wrotycz (złocień) baldachogroniasty

Nazwa polska: wrotycz (złocień) baldachogroniasty

Nazwa łacińska: Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

Rodzina:  AsteraceaeCompositae – astrowate, złożone

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina (hemikryptofit), do 150 cm wysoka, o łodydze mocnej, wyprostowanej, górą rozgałęzionej. Liście cienkie, słabo lśniące, dolne ogonkowe, górne siedzące, w zarysie lancetowate, pojedynczo lub podwójnie pierzastosieczne, o odcinkach 3-4 cm długich i 1-1,5 cm szerokich. Koszyczki o średnicy do 5 cm, na dość długich, górą owłosionych gałązkach zebrane po 3-15 w pozorne baldachogrono. Kwiaty zewnętrzne języczkowe białe, z 2-3 ząbkami na szczycie, kwiaty wewnętrzne rurkowate żółte. Owocki brunatne z dość szerokim rąbkiem kielichowym.

 

Siedlisko

Rośnie w widnych lasach, zaroślach, w murawach i ich okrajkach, na podłożu wapiennym. Jest gatunkiem charakterystycznym rzędu Quercetalia pubescenti-petraeae.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek eurosyberyjski, występuje od Półwyspu Iberyjskiego po Ural, rzadziej dalej na wschód na Syberii.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Występuje rzadko na południu Polski: na Śląsku oraz na Wyżynach Małopolskiej, Lubelskiej i Wołyńskiej. Na Lubelszczyźnie podawany z blisko 50 stanowisk zlokalizowanych w obrębie Wyżyny Lubelskiej, Wołyńskiej i Polesia Wołyńskiego. Obecnie znany z kilkunastu stanowisk zlokalizowanych na zboczach doliny Wisły oraz na Roztoczu, Padole Zamojskim i Działach Grabowieckich.

 

Liczebność populacji

Znane populacje są niewielkie, liczą po kilka, kilkanaście osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Głównym zagrożeniem dla wrotyczu baldachogroniastego jest zanikanie jego siedlisk: muraw oraz śródleśnych polan. W celu zachowania gatunku należy na jego stanowiskach utrzymywać odpowiednie warunki świetlne, np. przez zmniejszanie zwarcia warstwy podszytu.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Piotr Chmielewski, Anna Cwener

Dane publikowane:

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ