nadwodnik trójpręcikowy

Fot. Wiaczesław Michalczuk

Nazwa polska: nadwodnik trójpręcikowy

Nazwa łacińska: Elatine triandra SCHKUHR.

Rodzina: Elatinaceae – nadwodnikowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Niewielka roślina roczna, o cienkiej, silnie rozgałęzionej łodydze. Liście naprzeciwległe, drobne, na ogonkach krótszych od blaszki liściowej. Kwiaty trzykrotne, w kątach liści na wzniesionych szypułkach. Płatki korony białoróżowe lub różowe. Kwitnie od lipca do września. Nasiona drobne, słabo, łukowato wygięte.

 

Siedlisko

Nadwodnik trójpręcikowy rośnie w zbiorowiskach namuliskowych, na brzegach stawów, w płytkich kałużach, rowach, a nawet na wilgotnych drogach leśnych.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek kosmopolityczny.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek występuje w Sudetach, na Dolnym Śląsku oraz w Kotlinie Oświęcimskiej. Na Lubelszczyźnie dotychczas nie podawany. Obecnie odnaleziony na jedynym stanowisku na Lubelszczyźnie tj. stawach w miejscowości Zimne.

 

Liczebność populacji

Na jedynym znanym na Lubelszczyźnie stanowisku populacja jest dość liczna.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

 Zagrożeniem jest zmiana sposobu użytkowania stawów.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Wiaczesław Michalczuk

Dane publikowane:

Popiela A., Łysko A., Janukowicz M, Rosadziński S. 2014. Elatine triandra SCHKUHR.

nadwodnik trójpręcikowy, w: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, IOP PAN Kraków,  s.  337-339.

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ