pełnik europejski

Nazwa polska: pełnik europejski

Nazwa łacińska: Trollius europaeus L. s. s.

Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina kłączowa wysokości do 50 cm. Łodyga rzadko rozgałęziona, ulistniona, zwykle 1-kwiatowa. Liście odziomkowe dłoniastosieczne, długoogonkowe, liście łodygowe zmniejszające się ku górze łodygi, siedzące i słabiej podzielone. Kwiaty kuliste, średnicy do 3 cm, złocistożółte. Kwitnienie w maju. Gatunek owadopylny, rozmnażający się przez nasiona (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie pełnik europejski występuje przede wszystkim w zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych i w wilgotnych zaroślach.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Roślina spotykana w niemal całej Europie i zachodniej Syberii (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek rozpowszechniony na terenie całego kraju. W woj. lubelskim był szeroko rozpowszechniony, głównie we wschodniej części regionu. Występuje na terenie Poleskiego Parku Narodowego.

 

Liczebność populacji

Najobfitsze populacje liczą setki osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Najobfitsze stanowiska (np. w dolinie rzeki Łętowni) zasługują na objęcie ochroną. Gatunkowi zagrażają procesy sukcesji naturalnej na nieużytkowanych łąkach oraz osuszanie terenów podmokłych. Niewielkie populacje są zagrożone przez wykopywanie roślin do ogródków.

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

Anna Cwener

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.