pełnik europejski

Nazwa polska: pełnik europejski

Nazwa łacińska: Trollius europaeus L. s. s.

Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina kłączowa wysokości do 50 cm. Łodyga rzadko rozgałęziona, ulistniona, zwykle 1-kwiatowa. Liście odziomkowe dłoniastosieczne, długoogonkowe, liście łodygowe zmniejszające się ku górze łodygi, siedzące i słabiej podzielone. Kwiaty kuliste, średnicy do 3 cm, złocistożółte. Kwitnienie w maju. Gatunek owadopylny, rozmnażający się przez nasiona (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie pełnik europejski występuje przede wszystkim w zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych i w wilgotnych zaroślach.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Roślina spotykana w niemal całej Europie i zachodniej Syberii (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek rozpowszechniony na terenie całego kraju. W woj. lubelskim był szeroko rozpowszechniony, głównie we wschodniej części regionu. Występuje na terenie Poleskiego Parku Narodowego.

 

Liczebność populacji

Najobfitsze populacje liczą setki osobników.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Najobfitsze stanowiska (np. w dolinie rzeki Łętowni) zasługują na objęcie ochroną. Gatunkowi zagrażają procesy sukcesji naturalnej na nieużytkowanych łąkach oraz osuszanie terenów podmokłych. Niewielkie populacje są zagrożone przez wykopywanie roślin do ogródków.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

Anna Cwener

 

Dane publikowane

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.