przytulia trójrożna

Nazwa polska: przytulia trójrożna

Nazwa łacińska: Galium tricornutum DANDY (Galium tricorne STOKES)

Rodzina: Rubiaceae – marzankowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: nie

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Roślina roczna (terofit),  20-40 cm wysoka, o łodydze wspinającej się, z wyraźnymi jasnymi krawędziami pokrytymi skierowanymi w dół szczecinkami. Liście 6-8 w okółkach, 2-3 cm długie, 0,8-0,8 cm szerokie, równowąsko lancetowate, zwężone ku na sadzie, na szczycie zakończone ostrym, przeźroczystym kończykiem, na brzegu i na nerwie głównym na spodniej strony blaszki ostre szczecinki skierowane do nasady liścia. Kwiatostany przeważnie 3-kwiatkowe, wyrastające z kątów liści, krótsze od nich. Szypułki grube, 4-kanciaste, pokryte szczecinkami, po przekwitnieniu łukowato wygięte ku dołowi. Korona 1,5-2,5 mm, biała, płatki ostro zakończone. Rozłupki duże, ok. 2 mm średnicy, ciemnobrązowe brodawkowate. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Siedlisko

Rośnie na polach i miejscach ruderalnych na podłożu wapiennym.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Archeofit pochodzący z południowej Europy i południowo-zachodniej Azji.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Występuje dość często w pasie wyżyn oraz rzadziej na Nizinach Śląskich.  Na Lubelszczyźnie podawana z licznych stanowisk na terenie Wyżyn Lubelskiej i Wołyńskiej. Potwierdzona w okolicach Żmudzi.

 

Liczebność populacji 

Populacja nieliczna.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Zagrożeniem jest chemizacja rolnictwa i stosowanie w uprawach herbicydów.

 

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Informacja ustna od:

 

Dane publikowane:

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, A. Zając (red.) i inni, Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. Tom I – IV, opracowanie zbiorowe, Kraków, Akademia Umiejętności w Krakowie