skrzyp olbrzymi

Nazwa polska: skrzyp olbrzymi

Nazwa łacińska: Equisetum telmateia

Rodzina: Equisetaceae – skrzypowate

 

Status i ochrona prawna: 

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: CR

Ochrona prawna: nie

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Wieloletnia, okazała roślina zielna osiągająca wysokość 150-200 cm. Podziemne kłącze jest mocno rozgałęzione i wnika bardzo głęboko (ok 1m). Z kłącza wyrastają dwa rodzaje pędów. Wczesną wiosną pojawiają się pędy zarodnionośne, a po ich obumarciu płonne. Pierwsze są białawe nierozgałęzione i osiągają wysokość 30-50 cm. Odległości międzywęźlami są krótkie. Na szczycie znajduje się ok 6 cm, pusty w środku kłos zarodnionośny. Po wysianiu zarodników pędy wiosenne obumierają, a pojawiają się okazałe pędy płonne. Ich łodyga jest żółtawa, prążkowana, rozgałęziona. Pochwy liściowe przylegające do pędu, długości do 2 cm. Pędy boczne w okółkach, najczęściej nierozgałęzione. Zarodniki dojrzewają i wysiewają się w kwietniu.  Jest to największy z krajowych gatunków skrzypów.

Siedlisko

Zwykle rośnie w dużych skupieniach, w wilgotnych lasach liściastych i zaroślach. Gatunek umiarkowanie światłolubny. Gatunek wskaźnikowy starych lasów.

 

Rozmieszczenie geograficzne 

W wielu miejscach na świecie z przerwami w ciągłości zasięgu. Występuje w północno-zachodniej Afryce, w południowej i środkowej Europie, w zachodniej Azji.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Dość częsty w niższych partiach gór i na pogórzu. W pozostałej części kraju rzadki, zwłaszcza we wschodniej Polsce. Na Lubelszczyźnie znany z nielicznych stanowisk w Puszczy Solskiej.

 

Liczebność populacji 

Przepraszamy, trwa aktualizacja informacji.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Skrzyp olbrzymi jest zagrożony poprzez obniżenie poziomu wód gruntowych, niszczenie jego siedlisk podczas regulacji cieków i odwodnieni obszarów źródliskowych.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacja ustna od:

 

Dane publikowane:

Hanna Wójciak. 2003,Porosty, mszaki, paprotniki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.