wilczomlecz (ostromlecz) włosisty

Fot. Andrzej Różycki

Nazwa polska: wilczomlecz włosisty

Nazwa łacińska: Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd./ Euphorbia volhynica Besser ex Racib./ Euphorbia illirica Lam.

Rodzina: Euphorbiaceae – wilczomleczowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: VU

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Rys. Marta Sapko
Morfologia i biologia
Bylina o grubym kłączu. Łodyga wysokości 30-80 cm. Liście podługowato-lancetowate, od spodu owłosione. Wierzchotka o 5-7 ramionach, górne podsadki eliptyczne. Kwitnie w czerwcu i lipcu (Szafer i in. 1986). W ramach gatunku niektórzy badacze wyodrębniają podgatunek wołyński ssp. volhynica, charakteryzujący się mniejszymi rozmiarami rośliny.

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie gatunek spotykany na zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych oraz w nawapiennych murawach kserotermicznych, dąbrowach świetlistych i zbiorowiskach okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek europejski, spotykany również w północnej Afryce.

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Wilczomlecz włosisty podawany jest z nielicznych stanowisk w południowej części Polski. Na Lubelszczyźnie gatunek potwierdzony w okolicach Kornelówki, Maziarni i Wólki Leszczańskiej (Działy Grabowieckie) oraz z doliny rzeki Szyszły (Małe Polesie).

 

Liczebność populacji

Stanowiska liczą od kilku do kilkudziesięciu kęp wilczomleczu.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Stanowiskom zlokalizowanym w ciepłolubnych dąbrowach (Maziarnia, Kornelówka) zagrażają pogarszające się warunki świetlne w wyniku grądowienia siedlisk. Murawom kserotermicznym (Wólka Leszczańska) zagrażają procesy sukcesji naturalnej lub zaorywanie. Łąki w dolinie Szyszły są obecnie regularnie koszone na potrzeby ochrony rzadkich gatunków ptaków, więc kondycja tego stanowiska jest dobra – dawniej zagrażała mu inwazja trzcin.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Anna Cwener,

Wiaczesław Michalczuk

 

Dane publikowane

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny Polskie. PWN, Warszawa.